Program och tackkort

Ett tryckt programblad underlättar för begravningsgästerna och sparas ofta som ett minne. Vi hjälper till med allt från val till färdigt tryck. Det finns programkort i en mängd utföranden och motiv och tillsammans hittar vi motiv och utförande som passar. 
 
Ett tackkort till begravningsgästerna är en uppskattat för att tacka för deltagandet. Vi hjälper dig även här med allt från van till färdigt tryck. 
 
Vi samarbetar med Wilsons tryckeri i Vingåker.