Val av kista och urna

Kista

Det finns alla möjliga typer av kistor i form, funktion och material. En del begravningskistor är helt täta (gummiring runt locket) för att minska risken så att inga främmande föremål tränger sig in i kistan.

Den vanliga klassiska kistan är en träkista (ek, furu, björk) som används på de flesta begravningar i Sverige, men det finns kistor även i stål, brons, koppar och till och med i glas och i papper.

Nu är det fler och fler som önskar sig personliga kistor och det kan vara allt från färger (som rosa) till helt andra unika utseenden. Många leverantörer ger idag möjligheten att designa en personlig kista efter tycke och smak.

Kremering

För kremering finns det enklare kistor som inte innehåller några delar av metall

När man väljer kremation så behövs också en urna, undantaget är dock då man väljer att gravsätta askan i Minneslund. Så snart den avlidne kremerats, läggs askan i sin urna i avvaktan på att askan skall gravsättas.

Urna

Det finns urnor från ca 850 kronor till ca. 2500 kronor Urnor tillverkas i många olika material från bark till zink och brons. 

Man kan få urnan i vilken kulör man vill. 

Det vanligaste är att gravsätta urnan direkt i marken och då skall urnan vara förgänglig dvs. den upplöses efter en tid.  Om man har ett kolumbarium eller en gravkammare skall man ha en beständig urna. Information om detta finns på gravbrevet, annars kontrolleras det av begravningsbyrån.

Våra kistor och urnor