Minnesstunden – tid för eftertanke

En minnesstund kan hållas i ett församlingshem, på en restaurang, i bostaden eller annan lämplig plats. Det man bjuder på kan variera med allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi. Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat. En väl planerad minnesstund ger en fin samvaro och ett fint minne för framtiden.

Att få hjälp av oss på begravningsbyrån ett värdskap kan underlätta både för de närmaste och gästerna.

Det kanske ska ordnas ett minnesbord med fotografi och blommor eller musik skall spelas under minnesstunden.

Värden kan se till att gästerna hälsas välkomna till bords, ge ordet när ev tal skall hållas och om/när uppläsning av minnesgåvor eller annat skall ske.