Begravningsceremoni

Olika typer av ceremonier

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ofta den trosinriktning som den avlidne och de anhöriga tillhör.

Den vanligaste begravningsceremonin är den i Svenska kyrkans regi. Men allt fler håller också borgerliga ceremonier. Vi hjälper er med alla arrangemang kring ceremonin och ordnar också borgerlig officiant om det behövs.

Många olika begravningsformer

Seder och bruk kring begravningen skiftar mellan olika religioner och trosuppfattningar. Vi hjälper till oavsett vilken kultur eller religion du tillhör. På länken nedan kan du läsa både om vilka lagar som styr begravningsväsendet i Sverige samt hur vilka begravningsceremonier olika kulturer och religioner har.

Begravning utan ceremoni

I detta fall transporteras kistan från bårhus till krematorium. Begravningsbyrån ordnar med transporter, beställning av kremation och nedsättning i minneslund. Ingen begravningsceremoni.

Att välja begravningsceremoni med urna

Det blir allt vanligare med begravningsceremonier med urna, som betyder att den avlidne har kremerats före begravningsakten och att man istället för kista har en urna under ceremonin.

En ceremoni med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning och under en borgerlig begravningsakt. Då placeras urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan dekoreras, precis som en kista. Sedan går ceremonin till på precis samma sätt och musik spelas, sånger sjungs och tal hålls för den avlidne.

Att samlas kring en urna istället för en kista innebär ibland att det blir mer flexibelt med både plats och tidpunkt för ceremonin.

Med urna kan man också välja att ha gravsättningen i direkt anslutning till begravningsceremonin om det finns en gravplats. Urnan bärs då ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.