Ordna begravning

Att ordna en egen begravning kan vara en svår uppgift, med hjälp av våra verktyg och information på denna sida underlättar det. Vi hjälper er att ordna begravning i Sala, Heby och omnejd. En begravning är väldigt personlig och det finns många olika möjligheter och val som kan vara svårt att välja. Vissa väljer en enkel begravning medan andra föredrar en mer personlig och anpassad begravning.

När du planerar en begravning, är det viktigt att den person som gör arrangemang kan ge anvisningar och fatta beslut om begravningens detaljer. Denna person kommer också att ansvara för att ordna med betalningen till begravningen.

Du kan göra begravningen i ditt hem, i kyrkan eller på annan plats. Du kommer att behöva göra tidiga beslut om:

  • Om det blir en begravning eller kremering
  • Var begravningen kommer att äga rum (kyrka, kapell, begravningsplats, någon annanstans)

Vad får man göra i samband med begravning och gravsättning

Det kan kännas bra att man som anhörig ordnar med begravning och gravsättning på ett sätt som uppfyller den dödes önskemål så långt som möjligt, om denne har haft några. Annars är det alltid rätt att begravningen genomförs på ett sätt som känns bra för sig själv och andra närstående. Men oavsett hur begravningen går till är det bra att veta vad man får och inte får göra i samband med begravning och gravsättning.