Begravningsgäst

Olika ceremonier

I Sverige är det vanligast med begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering:

 • Klockringning
 • Ingångsmusik
 • Extrasång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön, Herrens bön


Avslutning sker vanligtvis i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning. Man kan även avsluta akten i kyrka/kapell då kistan inte bärs ut till sänkning vid jordbegravning. Utbärning av kista vid kremations begravning kan även ske till väntande bil för transport till krematorium.

 • Psalmsång
 • Avskedet. De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Extra sång/musik om så önskas.
 • Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
 • Klockringning

Avslutning vid jordbegravning

 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
 • Kistan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
 • Eventuell klockringning

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vem som helst får förätta en borgerlig begravning och vi på Bergqvists kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter). Officianten håller i ceremonin, läser dikter, håller minnestal hjälper till vid eventuell defilering. Officianten är också behjälplig att sätta ihop programmet och inspirera de anhöriga. Kanske någon vän vill läsa en dikt eller hålla ett tal och musiker kan engageras för solostycken. En borgerlig begravning kan förrättas i begravningskapell, annan lokal eller ute i naturen.

Andra kulturer

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med olika traditioner och ceremonier vid dödsfall och begravningar. Vi har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett din religion och kultur.

Läs mer om begravningsformer i olika kulturer (externlänk)