Gravplats

Gravplats är beroende på om det är jord- eller kremationsbegravning. Gravplatserna varierar på våra kyrkogårdar och vi hjälper dig att ta reda på förutsättningarna. Det vanligaste är att man gravsätts i sin hemförsamling, i mån av plats även utanför sin hemförsamling.

Gravsättning av kista

Jordgrav för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation

Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor. Askgravplats/lund, en grav för aska. Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Som alternativ finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras alltid från länsstyrelsen.