Begravningsceremoni

Olika typer av ceremonier

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, krematoriekapell, församlingslokal, vid graven, i hemmet, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ofta den trosinriktning som den avlidne och de anhöriga tillhör.

Den vanligaste begravningsceremonin är den i Svenska kyrkans regi. Men allt fler håller också borgerliga ceremonier. Vi hjälper er med alla arrangemang kring ceremonin och ordnar också borgerlig officiant om det behövs.

Många olika begravningsformer

Seder och bruk kring begravningen skiftar mellan olika religioner och trosuppfattningar. Vi hjälper till oavsett vilken kultur eller religion du tillhör. På länken nedan kan du läsa både om vilka lagar som styr begravningsväsendet i Sverige samt hur vilka begravningsceremonier olika kulturer och religioner har.